GAILESTINGUMO MOTINOS KOPLYČIA

***

ŠVENTOSIOS MIŠIOS AUKOJAMOS:

ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ - 12:00

TREČIADIENĮ, KETVIRTADIENĮ IR PENKTADIENĮ - 15:00

Asmeninei maldai koplyčia atvira visą laiką

***

Kviečiame prisijungti prie Nacionalinio vėžio instituto koplyčios savanorių

„Ką padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte.“ (Mt 25,31-46)


Kristaus siuntimas, kokį jį perduoda Evangelija pagal Matą: „eikite ir mokykite (...) ir gydykite ligonius“ (Mt 10, 6-8). Bažnyčia visuomet stengiasi broliškai padėti skausmą kenčiantiems žmonėms, remdamasi Dvasia To, kuris meilės galia kančios slėpiniui grąžino prasmę ir orumą. Kristus nepanaikino kančios. Jis netgi mums neatskleidė viso jos slėpinio. Jis pats sutiko kentėti ir šito mums gana, kad suvoktume kančios vertę. Jūs esate šito „krikščioniškojo mokymo apie kančią“ ekspertai. Pats faktas, kad esate katalikai, jums suteikia didesnę atsakomybę visuomenės ir Bažnyčios gyvenime. Šiandien mokslo ir technikos pažangos dėka padidėjo medicinos pajėgumas pagydyti žmogaus kūno fizines negales, tačiau tuo pat metu matome, jog silpnėja požiūris į ligonį kaip į kenčiantį asmenį, kuriam reikia globos. Dėl to reikia siekti, kad „krikščioniškojo mokymo apie kančią“ žodynui priklausančios sąvokos – užuojauta, solidarumas, dalijimasis, pasiaukojimas, nuolankumas – taptų žodžiais, kuriuos kasdien naudoja dirbantieji sveikatos apsaugos sferoje. Tai Evangelijos palyginimo apie Gerąjį Samarietį žodynas, kuris turi būti vienas esminių tikrai žmogiškos moralės ir civilizacijos elementų. Žiūrėdami iš šitokios perspektyvos matome, kad ligoninė tikrai yra nepaprastai svarbi naujojo evangelizavimo erdvė, o savanoris joje ne tik dirba, bet vykdo misiją.

Norinčius ir galinčius skirti savo laiką bei žinias padedant kitam, kviečiame savanorystei!
Jeigu šalia Jūsų yra žmonių, kuriems reikalinga savanoriška pagalba, galite susisiekti su mumis.


tel.: 8 (652) 94049
kapelionas kunigas Algirdas Šimkus
El. paštas: parasyk@savanoriui.lt
Santariškių g., 1, Vilnius